Naar boven

Voor zelfstandige verpleegkundigen
en verpleegpraktijken

Jij de kwaliteitsvolle thuisverpleging, wij de werkplanning, administratie, facturatie én persoonlijke begeleiding

Blog / Euthanasie en dementie: 4 tips om dit proces goed te laten verlopen

Van dementie zegt men dat je gemiddeld nog 8 jaar leeft na de diagnose. Als cliënt en mantelzorger is het belangrijker om te weten wat de gemiddelde levensduur is van de specifieke ziekte die gediagnosticeerd is.

Veel mensen denken dat bij een wilsverklaring je ook daadwerkelijk euthanasie krijgt. In werkelijkheid is dat niet waar. Geen enkele wilsverklaring is sluitend aangezien de arts waarmee je de afspraken hebt gemaakt nooit verplicht kan worden de euthanasie uit te voeren wanneer hij dat niet wil. De meeste kans op euthanasie maak je wanneer:
  1. de wilsverklaring wordt opgesteld wanneer je nog wilsbekwaam bent;
  2. je heel nauwkeurig omschrijft wat voor jouw ondraaglijk en uitzichtloos lijden is;
  3. je met je dierbaren bespreekt wat jouw visie op euthanasie is en bij hen steun zoekt zodat zij jou kunnen steunen;
  4. je minstens eens per jaar de wilsverklaring bespreekt met desbetreffende artsen zodat deze up-to-date is en zij weten dat jij hier nog steeds achter staat.
Op dit moment heb je de grootste kans op euthanasie wanneer deze uitgevoerd wordt op het moment dat je nog wilsbekwaam bent. Jaarlijks wordt er bij minder dan 100 mensen met dementie euthanasie gepleegd waarvan het merendeel wilsbekwaam is.