Naar boven

Voor zelfstandige verpleegkundigen
en verpleegpraktijken

Jij de kwaliteitsvolle thuisverpleging, wij de werkplanning, administratie, facturatie én persoonlijke begeleiding

@

20 juni 2019


Infusen ... infuustherapie thuis

Een praktische workshop om infuustherapie thuis haalbaar te maken.
Tijdens deze opleiding behandelen we onder andere: tips en tricks rond het prikken van het infuus,
welke katheter is het meest aangewezen, wat is een MgSO4-infuus, hoe berekent u de juiste
inloopsnelheid, is een infuuspomp een must en tot slot nog tips en tricks rond TPN.

Prijs: € 69
Prijs voor all-in Care-Support klanten en leden van de erkende thuisverplegingsdienst: gratis