Naar boven

Voor zelfstandige verpleegkundigen
en verpleegpraktijken

Jij de kwaliteitsvolle thuisverpleging, wij de werkplanning, administratie, facturatie én persoonlijke begeleiding

Opleidingen / Dementie

@

17 september 2019


Een andere kijk op dementie


Tijdens deze interactieve opleiding wordt de basiskennis rond dementie opnieuw opgefrist.
We staan stil bij de verschillende vormen van dementie, symptomen en diagnostiek.
We sluiten de opleiding af met het belevingsgericht benaderen van de zorgvrager met dementie en heel wat tips voor
de zorgverlener en de mantelzorgers.

Prijs: € 69
Prijs voor all-in Care-Support klanten en leden van de erkende thuisverplegingsdienst: gratis