Naar boven

Voor zelfstandige verpleegkundigen
en verpleegpraktijken

Jij de kwaliteitsvolle thuisverpleging, wij de werkplanning, administratie, facturatie én persoonlijke begeleiding

Overzicht / Busoro project

Het project “BUSORO ”: naaiatelier voor vrouwen (Rwanda)

De Group Humaniatarian Aid Hasselt, een feitelijke vereniging heeft het project Busoro: naaiatelier voor vrouwen in Rwanda als één van de prioriteiten voorop gesteld.

Père Lambert Iraguha, een priester van Rwandese oorsprong en de verantwoordelijke ter plaatse heeft samen met deze groep uit Hasselt het initiatief genomen om dit project vorm en inhoud te geven.

Het is de bedoeling dat in het voorjaar van 2019 de eerst groep, bestaande uit een tiental jonge volwassen vrouwen aan het werk te zetten in één van de vijf dorpen in de omgeving van Busoro. In de tweede helft van 2019 zal dan de tweede groep jonge volwassen vrouwen worden geïmplementeerd.

De potentiële klanten dienen hiervoor een kleine bijdrage te betalen en/of een vergoeding in natura te geven. Het betreft een geldelijke bijdrage, bonen, maniok, bananen, enz …

De deelnemende vrouwen worden betaald voor hun werk. Op deze manier verkrijgen zij inkomsten en kunnen zij hun gezin bevoorraden en onderhouden. Ook kunnen zij op deze manier bijdragen leveren voor de studies van hun kinderen.
Tevens is het de bedoeling dat vanuit deze groep vrouwen een vrouwenraad ontstaat die beslist wat met een deel van de inkomsten kan plaatsvinden, bijvoorbeeld aankoop van materialen, enz …

Via dit kleine initiatief hopen wij de lokale economie te ondersteunen en te stimuleren. Op deze manier kan een lokaal initiatief verder groeien tot een klein economisch model. De onderliggende bestuiving is hierbij erg belangrijk.

Group Humanitarian Aid Hasselt

Voorzitter :
Jos Kuppers, Breestraat 47 B-3500 Hasselt 0473 85 67 49

Ondervoorzitters:
Put Fernand Wolfstraat 23 3840 Gotem 0477 33 25 02
Ory Danny Wolfstraat 25 3840 Gotem 012 21 06 10

Penningmeesters:
Driesen Tonny Goetbloetsstraat 11 3500 Hasselt 011 25 31 45

Leden:
Ghislaine Kerkhofs, Christiane Liebens, Cécile Vanderhoeven, Gerda Petry, Erna Put, Raoul Geboers, Lut Bollen, Piet Nulmans.

Door middel van deze informatie willen wij U graag uitnodigen om een financiële bijdrage te leveren voor deze kleine projecten.
De kinderen, de volwassenen en de ouderen in en in de omgevende dorpen van Busoro (Rwanda) zijn jullie enorm dankbaar voor uw steun.

Vanuit onze groep trachten wij via dit kleine project
een economisch model tot stand te brengen waarbij de lokale bevolking het persoonlijk zelfwaardegevoel kan ontplooien alsmede een eigen verantwoordelijkheid kan ontwikkelen. Helaas kunnen wij op dit ogenblik geen fiscale attesten bezorgen voor uw financiële bijdragen omdat wij een feitelijke vereniging zijn.

Wij maken U echter graag een kostennota over van uw financiële bijdrage.
Hartelijk dank voor uw steun!

GROUP HUMANITARIAN AID HASSELT Feitelijke vereniging
REKENINGNUMMER: BE37 7360 4708 0228

Mededeling: project Busoro