Naar boven

Voor zelfstandige verpleegkundigen
en verpleegpraktijken

Jij de kwaliteitsvolle thuisverpleging, wij de werkplanning, administratie, facturatie én persoonlijke begeleiding

Overzicht / Butea project

Het project “BUTEA ”: zorg voor kwetsbare jongeren en ouderen (Roemenië)

De Group Humaniatarian Aid Hasselt, een feitelijke vereniging heeft het project Butea: zorg voor kwetsbare jongeren en ouderen voorop gesteld als één van de te realiseren projecten.

De zusters Missionarie dello Passione is een kleine Italiaanse congregatie, bestaande uit een 47-tal zusters. Ze hebben een tweetal vestigingen in Roemenië: opvang van verlaten kinderen in Oradea, niet ver van de grens met Hongarije en in Butea. In Oradea zijn een drietal zusters, in Butea zijn er zeven.

Aanvankelijk zijn de zusters gestart met thuiszorg voor oudere, zieke en gehandicapte mensen uit de omgeving van Butea. Vaak troffen deze zusters de mensen thuis aan in hun bed, niet ververst, in een kamer zonder verwarming. Probleem was ook dat deze oudere mensen meer en meer aan hun lot werden overgelaten door het wegtrekken van hun kinderen naar een stedelijke omgeving. Dit is een groot probleem in Roemenië. Geleidelijk aan groeide bij de zusters het idee om in Butea een woon en zorgcentrum voor deze oudere, zieke mensen op te zetten. Met veel steun van Italiaanse weldoeners en organisaties is dit gelukt. Wat we zien is een mooi, functioneel gebouw met heel nette kamers voor telkens twee personen en een goede basisuitrusting. Het woon en zorgcentrum biedt plaats aan 40 personen. De bewoners zijn afkomstig uit Butea en omgeving, maar komen door de bekendheid van het initiatief ook uit andere delen van Roemenië.

Verder is er in Butea opvang voorzien voor verlaten, mishandelde en geplaatste kinderen. Ook vinden er weekendactiviteiten plaats voor kinderen van Butea en omgeving.

In 2018 en 2019 is vanuit de groep uit Hasselt een humanitair hulpgoederentransport gerealiseerd. Talrijke medische en verpleegkundige hulpgoederen werden naar Butea gebracht. Ook werd voor de kinderen nieuw speelgoed voor de kersttijd geleverd.

Vanuit de groep uit Hasselt wordt op dit ogenblik vooral aandacht besteed aan de realisatie van jeugdwerking tijdens de vakantieperiodes en tijdens de weekenden. Tegelijkertijd wordt verpleegkundige ondersteuning gerealiseerd.

Group Humanitarian Aid Hasselt

Voorzitter :
Jos Kuppers, Breestraat 47 B-3500 Hasselt 0473 85 67 49

Ondervoorzitters:
Put Fernand Wolfstraat 23 3840 Gotem 0477 33 25 02
Ory Danny Wolfstraat 25 3840 Gotem 012 21 06 10

Penningmeesters:
Driesen Tonny Goetbloetsstraat 11 3500 Hasselt 011 25 31 45

Leden:
Ghislaine Kerkhofs, Christiane Liebens, Cécile Vanderhoeven, Gerda Petry, Erna Put, Raoul Geboers, Lut Bollen, Piet Nulmans.

Door middel van deze informatie willen wij U graag uitnodigen om een financiële bijdrage te leveren voor dit kleine project.
De kinderen, de volwassenen en de ouderen in en in de omgevende dorpen van Butea (Roemenië) zijn jullie enorm dankbaar voor uw steun.

Vanuit onze groep trachten wij via dit kleine project bijdragen te leveren die de kwetsbare jongeren en ouderen uit Butea een betere leef- en woonomgeving, een betere vorm van gezondheid en een beter gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen.
Helaas kunnen wij op dit ogenblik geen fiscale attesten bezorgen voor uw financiële bijdragen omdat wij een feitelijke vereniging zijn.

Wij maken U echter graag een kostennota over van uw financiële bijdrage.
Hartelijk dank voor uw steun!

GROUP HUMANITARIAN AID HASSELT Feitelijke vereniging
REKENINGNUMMER: BE37 7360 4708 0228

Mededeling: project Butea